Tài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tài liệu bài giảng Truyền thông MarketingTài liệu bài giảng Truyền thông Marketing

Tổng quan về truyên thông Marketing
– Khái niệm và vai trò của truyền thông Marketing
– Quá trình truyên thông Marketing
– Các công cụ truyên thông Marketing
– Vấn đề đạo đức trong truyền thông marketing

Nguồn: TS. Nguyễn Thượng Thái

Download tài liệu: Tại đây

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Kho sách miễn phí

Tải miễn phí thư viện sách ebook tất cả các thể lại sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published.