Download sách 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người Ebook PDF

Download sách 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người Ebook PDF

Download sách 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người Ebook PDF100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người
Tác giả : Tế Đằng Dũng

Nhu cầu của con người đa dạng phong phú tạo thành những hành động khác nhau của con người. Vì thế, con người thông qua nhu cầu trong quá khứ, hiện tại và tương lai để hiểu được trong điều kiện nào thì thực hiện được nhu cầu. Có như thế mới lý giải được tương đối hoàn chỉnh tính cách và nhân cách bản thân cũng như của người khác.

Cũng là nói nhu cầu của mỗi cá nhân lấy nhu cầu hành động làm cơ sở, là  sinh hoạt, là cuộc sống của con người ta. Vì thế, trước hết chúng ta cần hiểu chúng ta có nhu cầu gì? Tài liệu tổng hợp những nhận định chuyên gia về những nhu cầu vốn có của con người thuộc 2 nhóm chính; nhu cầu sinh lý và hu cầu tâm lý.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF

Kho sách miễn phí

Tải miễn phí thư viện sách ebook tất cả các thể lại sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *