BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
Bộ luật số: 45/2019/QH14
Ban hành: Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Nội dung cập nhật đầy đủ. Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019 sẽ tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp nước.

Download: Here

Kho sách miễn phí

Tải miễn phí thư viện sách ebook tất cả các thể lại sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *